Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1991
1 jan 1991 opgegaan in: Moerhuizen

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1862, 1872/1902, 1913/1940
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1843/1922
Huwelijksafkondigingen:1811/1922
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1942
58 films; 16.732 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden