Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     

  • Home > 
  • DTB-informatie

Hervormd versus Gereformeerd

Bij veel DTB-films staat Nederlands Hervormd vermeld.
Deze films kunnen echter ook betrekking hebben op registers van de Gereformeerde Kerk.
FamilySearch heeft bij het inventariseren en filmen van alle DTB de gezindten (Nederduits) Gereformeerd en Hervormd vertaald naar Reformed.
Bij het digitaliseren van de films is Reformed echter in alle gevallen terug vertaald naar Hervormd.
Welke aanduiding is de juiste ?
Volgens WikiPedia - Gereformeerd zou dit in alle gevallen Gereformeerd moeten zijn.
Uit het overzicht in hoofdstuk 2.2 blijkt, dat de Hervormde Kerk pas in 1816 is ontstaan; ruim na de DTB-periode.
In hoofdstuk 2.4 wordt nog eens ingegaan op de verschillen tussen de genoemde gezindten.

Alle gezindten of Alle religies

Ook hier heeft FamilySearch in veel gevallen een steekje laten vallen.
Bij de meeste van deze films is het geloof, religie of de gezindte niet van toepassing. Deze films hebben namelijk geen betrekking op de Kerkelijke archieven, maar op de Rechterlijke archieven.
Deze films bevatten onder andere Gaarders, Imposten en Gerecht.
In feite is dit de voorloper van de Burgerlijke Stand.

Bijgewerkt: 3 mrt 2013