Zoeken in de Militaire Stamboeken en aanverwante militaire bronnen in het Nationaal Archief

Achternaam gelijk aan: (standaard)
Achternaam begint met:
Achternaam bevat:
Achternaam eindigt op:

Achternaam (verplicht)
Voornaam bevat (niet verplicht)


- Geen jokertekens (*?) gebruiken. (alleen letters invoeren)
- Geen diakritische tekens gebruiken; als deze in een naam voor komen, dan worden deze wel getoond.
- Geen voorvoegsels invoeren.
- Bij de achternaam minimaal twee letters invoeren.
- Er worden maximaal 1.000 resultaten weergegeven.

NB: Zoek voor Vlaamse varianten (Declercq, De Clercq, Leclercq, Le Clercq) via 'Achternaam bevat' of 'Achternaam eindigt op'
In België worden familienamen anders gesorteerd en weergegeven dan in Nederland.

De indexen van de Stamboeken zijn samengesteld door:
Bas L., Cees F., Cindy H., Han L., Henk B., Hiltje Z., Peter van D., Peter T., Philippe C., Ria H., Richard K., Ronald H., Sandra M., Simone M.

Dossiers Belgische leger

Van de bronnen van het Nationaal Archief zijn helaas nog geen images raadpleegbaar. Geneeskundige Dienst: kwekelingen en officieren - 1817-1916
Hoge Krijgsraden: Processen (Civiel) - 1680-1783
Hoge Krijgsraden: Processen (Criminelen) - 1680-1783
Landmacht: Aanstellingen Officieren (Raad van State) - 1586-1588
Landmacht: Metalen Kruizen en Bronzen Medailles - 1832-1834
Landmacht: Overlijden Ned. militairen in Franse hospitalen - 1792-1815
Landmacht: Pensioenregisters - 1795-1810
Landmacht: Staatse Militairen - 1707-1795
Landmacht: Stamboeken Officieren - 1813-1924
Landmacht: Stamboeken Officieren (BRIOP) - 1813-1924 (deze gegevens volgen nog)
Landmacht: Stamboeken supplement - 1795-1810
Landmacht: Stamboeken van Officieren en Minderen - 1795-1813
Landmacht: Uitbetalingen militairen - 1817-1844
Marine: Aangenomen Manschappen - 1814-1906
Marine: Betalingsregisters Loodswezen - 1826-1897
Marine: Stamboeken Mariniers - 1814-1888
Marine: Stamboeken Officieren - 1814-1868 (deze gegevens volgen nog)
Marine: Stamboeken Officieren - 1868-1940
Marine: Stamboeken Officieren en lager personeel - 1795-1813
Marine: Stamboeken Schepelingen en Onderoff. - 1860-1901
Oost-Indië: Militaire pensioenen - 1821-1844
Oost-Indië: Officieren met bestemming Oost-Indië - 1825-1829
Oost-Indië: Stamboeken Officieren - 1815-1835
Oost-Indië: Stamboeken Officieren KNIL - 1815-1940
WIC: Militairen uitgezonden naar Brazilië - 1649-1654


E-mail; Copyright © 2013 www.genver.nl