Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     

  • Home > 
  • Volkstellingen

Volkstellingen en wijknummers
Het CBS heeft een volledig overzicht gemaakt van alle volkstellingen, die in de afgelopen twee eeuwen gehouden zijn.
Bij bepaalde jaren heeft het CBS ook wijknummers vermeld in deze overzichten. Deze wijknummers kunnen in bepaalde gevallen een handje helpen bij de wijkaanduidingen, die ook bij de Bevolkingsregisters gehanteerd werden.
Bijgaand een selectie van de Excel-sheets, die verzorgd zijn door het CBS. Alleen de sheets waar wijkaanduidingen in vermeld staan, zijn hieronder aangegeven.
CBS-overzicht alle volkstellingen

Bijgewerkt: 7 apr 2013