Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     

  • Home > 
  • Zuid-Holland

Servicepagina's:

Batchinformatie voor deze provincie
Overzicht DTB-boeken Zuid-Holland
DTB op naam
Gemeente-atlas van Nederland in PDF

Waarom ontbreken er veel akten vanaf 1883 ???FamilySearch heeft, op enkele uitzonderingen na, vrijwel alleen de akten van de provinciale archieven op film gezet. Ofwel de zogenaamde "dubbelen".
Van Zuid-Holland (in ieder geval de arrondissementen 's-Gravenhage en Leiden) is echter zeer veel mooi materiaal verloren gegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Het een en ander is ook aangegeven op de pagina's van GenVer voor de niet-primaire akten. (Huwelijks-aangiften, -afkondigingen en -bijlagen)
De primaire akten (geboorten, huwelijken en overlijden) vanaf 1883 zijn in de meeste gevallen nog wel beschikbaar bij de gemeente-archieven.
FamilySearch zou deze akten ook bij de gemeentelijke archieven kunnen gaan filmen, maar dat vroeg en vraagt de nodige onderhandelingen.

Bijgewerkt: 7 feb 2014

245 plaatsen met films
15.552 films
710.723 images DTB
5.378.346 images BS
568.631 images BR
3.283 films met index