Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1994
1 aug 1942 toegevoegd: Gassel
1 aug 1942 toegevoegd: Linden (gedeeltelijk)
1 jan 1994 opgegaan in: Cuijk

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1902
Geboorteakten:1811/1819, 1828/1892
Huwelijksaangiften:1839/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1819, 1828/1882
Huwelijksakten:1811/1819, 1828/1922
Huwelijksbijlagen:1812/1912
Overlijdensakten:1811/1819, 1828/1942
31 films; 6.802 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: BHIC
Bijgewerkt: 7 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte