Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden
1 jan 1812 toegevoegd: Vrijenban
1 apr 1817 afgesplitst: Vrijenban
1 jan 1921 toegevoegd: Hof van Delft
1 jan 1921 toegevoegd: Vrijenban

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1882
Geboorteakten:1811/1882
Huwelijksaangiften:1838/1842
Huwelijksafkondigingen:1811/1842
Huwelijksakten:1811/1882
Huwelijksbijlagen:1811/1841
Echtscheidingen:1813, 1824/1827, 1829/1831
Overlijdensakten:1811/1882
199 films; 66.607 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Delft
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden