Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Veurne

Deelgemeente of dorp van Nieuwpoort

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1797/1905
Geboorteakten:1795/1900
Huwelijksafkondigingen:1804/1899
Huwelijksakten:1795/1905
Huwelijksbijlagen:1805/1899
Overlijdensakten:1795/1900
21 films; 10.993 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps