Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Veurne

Deelgemeente of dorp van Koksijde

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1796/1910
Geboorteakten:1796/1910
Huwelijksafkondigingen:1802/1910
Huwelijksakten:1796/1910
Huwelijksbijlagen:1802/1837, 1840/1910
Overlijdensakten:1796/1910
40 films; 8.517 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps