Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Tielt
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1798
Geboorteakten:1796/1900
Huwelijksakten:1796/1900
Huwelijksbijlagen:1804/1890
Overlijdensakten:1796/1900
24 films; 24.252 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps