Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Kortrijk

Deelgemeente of dorp van Spiere-Helkijn

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1796
Trouwen:1796
Begraven:1796
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1796/1870
Geboorteakten:1796/1909
Huwelijksakten:1796/1909
Overlijdensakten:1796/1909
7 films; 2.655 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps