Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Brugge

Deelgemeente of dorp van Damme

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1854
Geboorteakten:1799/1900
Huwelijksakten:1799/1900
Huwelijksbijlagen:1809/1890
Overlijdensakten:1799/1900
15 films; 12.238 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps