Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Brugge

Deelgemeente of dorp van Damme

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1796/1802, 1810/1900
Huwelijksakten:1796/1802, 1810/1900
Huwelijksbijlagen:1809/1890
Overlijdensakten:1796/1802, 1810/1900
9 films; 4.491 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps