Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Brugge

Deelgemeente of dorp van Brugge

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1797/1900
Huwelijksakten:1797/1900
Huwelijksbijlagen:1809/1878, 1880/1890
Overlijdensakten:1797/1900
11 films; 5.952 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps