Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Leuven

Deelgemeente of dorp van Tienen

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1801/1870
Huwelijksakten:1800/1870
Overlijdensakten:1800/1870
2 films; 744 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps