Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Leuven

Deelgemeente of dorp van Lubbeek

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1797/1860
Huwelijksakten:1800/1842
Overlijdensakten:1797/1842
1 film; 620 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps