Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Leuven

Deelgemeente of dorp van Boutersem

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1797/1860
Huwelijksakten:1797/1860
Huwelijksbijlagen:1886/1910
Overlijdensakten:1797/1850
2 films; 1.013 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps