Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde
Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1793
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1797/1870
Huwelijksafkondigingen:1797/1838
Huwelijksakten:1800/1870
Huwelijksbijlagen:1807/1838
Overlijdensakten:1839/1870
10 films; 3.481 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps