Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Zaventem

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1793
Trouwen:1779/1793
Begraven:1779/1793
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1812
Geboorteakten:1797/1870, 1891/1910
Huwelijksafkondigingen:1806/1838, 1891/1910
Huwelijksakten:1797/1870, 1891/1910
Huwelijksbijlagen:1806/1838, 1891/1910
Overlijdensakten:1797/1813, 1839/1870, 1891/1910
14 films; 6.251 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps