Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Ternat

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1791
Trouwen:1779/1791
Begraven:1779/1791
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1812
Geboorteakten:1797/1870, 1891/1910
Huwelijksafkondigingen:1803/1838, 1891/1910
Huwelijksakten:1797/1870, 1891/1910
Huwelijksbijlagen:1803/1818, 1831/1838, 1891/1910
Overlijdensakten:1797/1870, 1891/1910
21 films; 8.862 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps