Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeenten en dorpen: Beert, Bellingen, Bogaarden, Elingen, Heikruis

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1802
Geboorteakten:1861/1870, 1902/1910
Huwelijksafkondigingen:1861/1870, 1902/1910
Huwelijksakten:1861/1870, 1902/1910
Huwelijksbijlagen:1831/1838, 1861/1870, 1902/1910
Overlijdensakten:1861/1870, 1902/1910
5 films; 2.564 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps