Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Meise

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1812
Geboorteakten:1800/1870, 1891/1893, 1899/1910
Huwelijksafkondigingen:1800/1838, 1868, 1891/1893, 1899/1910
Huwelijksakten:1800/1870, 1891/1893, 1899/1910
Huwelijksbijlagen:1807/1838, 1891/1893, 1898/1910
Overlijdensakten:1800/1870, 1891/1893, 1899/1910
Van 1 film de periodes nog uitzoeken
33 films; 18.125 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps