Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Londerzeel

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1812
Geboorteakten:1797/1870, 1891/1896, 1902/1910
Huwelijksaangiften:1804/1813
Huwelijksafkondigingen:1804/1838, 1891/1896, 1902/1910
Huwelijksakten:1814/1870, 1891/1896, 1902/1910
Huwelijksbijlagen:1804/1838, 1891/1896, 1901/1910
Overlijdensakten:1814/1870, 1891/1896, 1901/1910
Van 1 film de periodes nog uitzoeken
27 films; 11.801 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps