Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Halle

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1812, 1843/1850
Geboorteakten:1798/1867, 1869/1870, 1903/1906, 1910
Huwelijksaangiften:1868, 1870
Huwelijksafkondigingen:1817/1838, 1868, 1870, 1903/1906, 1910
Huwelijksakten:1803/1870, 1903/1906, 1910
Huwelijksbijlagen:1804/1838, 1881/1890, 1902/1906, 1909/1910
Overlijdensakten:1798/1870, 1903/1906, 1910
Van 3 films de periodes nog uitzoeken
36 films; 18.360 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps