Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Grimbergen

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1837
Trouwen:1779/1837
Begraven:1779/1837
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1800/1870
Huwelijksafkondigingen:1800/1835, 1838/1860
Huwelijksakten:1803/1870
Huwelijksbijlagen:1795/1838
Overlijdensakten:1798/1870
12 films; 3.567 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps