Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeenten en dorpen: Kester, Leerbeek, Oetingen

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1802, 1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1798/1867
Huwelijksafkondigingen:1803/1838
Huwelijksakten:1798/1867
Huwelijksbijlagen:1804/1838, 1867
Overlijdensakten:1814/1867
Van 3 films de periodes nog uitzoeken
33 films; 15.033 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps