Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Dilbeek

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1793
Trouwen:1779/1793
Begraven:1779/1793
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1802, 1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1796/1870
Huwelijksafkondigingen:1805/1813
Huwelijksakten:1796/1870
Huwelijksbijlagen:1803/1838
Overlijdensakten:1796/1870
Van 2 films de periodes nog uitzoeken
17 films; 5.161 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps