Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Halle-Vilvoorde

Deelgemeente of dorp van Dilbeek

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1779/1793
Trouwen:1779/1793
Begraven:1779/1793
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1798/1870, 1891/1910
Huwelijksafkondigingen:1805/1838, 1891/1910
Huwelijksakten:1801/1870, 1891/1910
Huwelijksbijlagen:1804/1826, 1828/1838, 1891/1910
Overlijdensakten:1798/1870, 1891/1910
15 films; 5.941 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps