Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Brussel-Hoofdstad
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1812
Geboorteakten:1798/1870
Huwelijksafkondigingen:1798/1870
Huwelijksakten:1798/1870
Huwelijksbijlagen:1808/1824, 1828/1870
Overlijdensakten:1798/1870
31 films; 16.041 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps