Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Brussel-Hoofdstad
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1812
Geboorteakten:1796/1824, 1830/1859, 1861/1869
Huwelijksafkondigingen:1804/1838
Huwelijksakten:1800/1859, 1861/1869
Huwelijksbijlagen: 190, 1810/1830, 1833/1841, 1852, 1871/1890, 1892/1893, 1896/1910
Overlijdensakten:1796/1859, 1861/1866, 1868/1869
139 films; 159.124 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden