Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Brussel-Hoofdstad
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1843/1850
Geboorteakten:1842/1870
Huwelijksakten:1842/1870
Huwelijksbijlagen:1888/1890, 1906/1909
Overlijdensakten:1842/1870
Van 2 films de periodes nog uitzoeken
10 films; 5.491 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps