Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Brussel-Hoofdstad
Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1594/1796
Trouwen:1779/1790
Begraven:1779/1790
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1798/1870, 1895/1897
Huwelijksafkondigingen:1802/1838
Huwelijksakten:1798/1870, 1895/1897
Huwelijksbijlagen:1808/1838, 1887, 1894/1897, 1910
Overlijdensakten:1798/1870, 1895/1897
Van 6 films de periodes nog uitzoeken
25 films; 12.959 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps