Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Brussel-Hoofdstad
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1832, 1843/1850
Geboorteakten:1797/1820, 1822/1870, 1891/1896, 1904/1906, 1910
Huwelijksafkondigingen:1891/1892, 1894/1895, 1905/1906
Huwelijksakten:1797/1870, 1891, 1894/1895, 1905/1906
Huwelijksbijlagen:1810/1863, 1869/1873, 1882/1907
Overlijdensakten:1797/1870, 1891/1896, 1904/1906
Van 10 films de periodes nog uitzoeken
126 films; 100.111 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden