Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout
Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1797/1815, 1841/1900
Huwelijksafkondigingen:1802/1890
Huwelijksakten:1797/1815, 1841/1900
Huwelijksbijlagen:1833/1900
Overlijdensakten:1797/1815, 1841/1900
12 films; 8.173 images
Bijgewerkt: 20 dec 2013

Google Maps
Indexen:
per type akte