Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout

Deelgemeente of dorp van Hoogstraten

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1845/1900
Huwelijksafkondigingen:1802/1890
Huwelijksakten:1845/1900
Huwelijksbijlagen:1821/1890, 1895/1900
Overlijdensakten:1845/1900
7 films; 4.687 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps