Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout

Deelgemeente of dorp van Hoogstraten

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1835/1900
Huwelijksafkondigingen:1802/1875, 1881/1890
Huwelijksakten:1835/1900
Huwelijksbijlagen:1819/1820, 1823/1900
Overlijdensakten:1835/1900
13 films; 6.972 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps