Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout

Deelgemeente of dorp van Herentals

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1881/1900
Huwelijksafkondigingen:1808/1890
Huwelijksakten:1881/1900
Huwelijksbijlagen:1835/1865, 1867/1872, 1874/1900
Overlijdensakten:1881/1900
5 films; 2.585 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps