Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout

Deelgemeente of dorp van Herentals

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1797/1798, 1802/1839, 1868/1900
Huwelijksafkondigingen:1807/1890
Huwelijksakten:1797/1798, 1802/1839, 1868/1900
Huwelijksbijlagen:1828/1900
Overlijdensakten:1797/1798, 1802/1839, 1868/1900
7 films; 5.811 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps