Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout
Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1833/1860, 1881/1900
Huwelijksafkondigingen:1802/1890
Huwelijksakten:1833/1860, 1881/1900
Huwelijksbijlagen:1828/1900
Overlijdensakten:1833/1860, 1881/1900
11 films; 8.951 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps