Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Mechelen

Deelgemeente of dorp van Willebroek

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1802/1828, 1834/1884
Huwelijksafkondigingen:1871/1884
Huwelijksakten:1802/1828, 1834/1884
Huwelijksbijlagen:1871/1884
Overlijdensakten:1802/1828, 1834/1884
16 films; 9.716 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps