Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Mechelen

Deelgemeente of dorp van Mechelen

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1801/1890
Huwelijksafkondigingen:1871/1890
Huwelijksakten:1801/1890
Huwelijksbijlagen:1801/1890
Overlijdensakten:1801/1890
14 films; 9.692 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps