Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Mechelen

Deelgemeente of dorp van Mechelen

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1802/1890
Huwelijksafkondigingen:1871/1890
Huwelijksakten:1802/1890
Huwelijksbijlagen:1802/1890
Overlijdensakten:1802/1890
23 films; 13.126 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps