Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Mechelen

Deelgemeenten en dorpen: Koningshooikt

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1890
Geboorteakten:1792/1890
Huwelijksafkondigingen:1800/1804, 1807/1890
Huwelijksakten:1792/1890
Huwelijksbijlagen:1804/1811, 1813/1819, 1827, 1829/1890
Overlijdensakten:1792/1890
160 films; 104.485 images
Bijgewerkt: 29 jan 2014

Google Maps
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden