Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Mechelen

Deelgemeente of dorp van Bornem

Aanwezige akten:Periode:
Dopen:1780/1797
Trouwen:1693/1797
Begraven:1693/1797
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1792/1890
Geboorteakten:1798/1890
Huwelijksafkondigingen:1802/1803, 1871/1890
Huwelijksakten:1798/1890
Huwelijksbijlagen:1802/1890
Overlijdensakten:1798/1890
53 films; 29.767 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden