Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Mechelen

Deelgemeenten en dorpen: Hingene, Mariekerke, Weert

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1793/1890
Geboorteakten:1798/1890
Huwelijksafkondigingen:1871/1890
Huwelijksakten:1800/1890
Huwelijksbijlagen:1800/1890
Overlijdensakten:1800/1890
60 films; 30.145 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden