Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen

Deelgemeente of dorp van Zwijndrecht

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1799/1903
Huwelijksafkondigingen:1802/1891
Huwelijksakten:1800/1903
Huwelijksbijlagen:1818/1880, 1890/1901
Overlijdensakten:1799/1903
22 films; 14.753 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps