Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen

Deelgemeenten en dorpen: Burcht, Laar

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1881/1890
Geboorteakten:1796/1900
Huwelijksafkondigingen:1802/1891
Huwelijksakten:1795/1900
Huwelijksbijlagen:1818/1900
Overlijdensakten:1796/1900
Van 1 film de periodes nog uitzoeken
28 films; 24.513 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps