Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen

Deelgemeente of dorp van Zoersel

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1850, 1861/1890
Geboorteakten:1802/1906
Huwelijksafkondigingen:1803/1894
Huwelijksakten:1802/1906
Huwelijksbijlagen:1821/1906
Overlijdensakten:1802/1906
16 films; 4.567 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps