Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen

Deelgemeenten en dorpen: Hoevenen

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1842, 1861/1890
Geboorteakten:1797/1906
Huwelijksafkondigingen:1803/1890
Huwelijksakten:1798/1906
Huwelijksbijlagen:1833/1906
Overlijdensakten:1800/1906
28 films; 14.987 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps