Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen

Deelgemeente of dorp van Ranst

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1850, 1861/1890
Geboorteakten:1800/1906
Huwelijksafkondigingen:1804/1892
Huwelijksakten:1801/1906
Huwelijksbijlagen:1803/1906
Overlijdensakten:1800/1906
18 films; 6.603 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps